LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Đầu tư Bất động sản

Tham gia góp vốn để xây dựng dự án bất động sản

Tư vấn Bất động sản

Tư vấn các vấn đề pháp lý dự án, chính sách xây dựng, phát triển và bán dự án

Tư vấn Luật

Tư vấn các vấn đề pháp lý trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội

Phân phối Bất động sản

Tham gia phân phối, bán dự án

Phát triển Dự án Bất động sản

Tham gia thực hiện các vấn đề thủ tục pháp lý dự án, chiến lược, chính sách kinh doanh bán hàng

Đầu tư Tài chính

Tham gia tư vấn về quản lý và đầu tư tài chính có hiệu quả

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Điền thông tin và nội dung cần tư vấn vào form để chúng tôi giải đáp thắc mắc giúp bạn.

Dự án đã và đang triển khai

KHU PHỨC HỢP AVATAR-HÀ MY

KHU PHỨC HỢP AVATAR-HÀ MY

Cửu thác Tú Sơn - Hoà Bình

Cửu thác Tú Sơn - Hoà Bình

Ha Noi Garden City - 88 Central

Ha Noi Garden City - 88 Central

Vedana Resort

Vedana Resort